Projekt Uvođenja ISO Standarda

Projekt uvođenja ISO standarda

Naziv poziva: Uvođenje sustava upravljanja poslovnim procesima i kvalitetom (ISO i slične norme)

Naziv projekta: Uvođenje integriranog sustava upravljanja kvalitetom i okolišem ISO 9001:2015 / ISO 14001:2015

Sažetak projekta: Cilj projekta je povećanje konkurentnosti poduzeća BRINELL d.o.o. na domaćem i inozemnom tržištu uvođenjem međunarodno priznatih normi upravljanja kvalitetom i okolišem ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015 koji će doprinijeti boljem imidžu BRINELL d.o.o., povjerenju postojećih i novih klijenata, smanjenju troškova poslovanja, povećanju prihoda od prodaje na domaćem i inozemnom tržištu. Projekt je usmjeren na glavne ciljne skupine tj. zaposlenike BRINELL d.o.o. ali i na ostale zainteresirane strane kao što su klijenti, dobavljači, poslovni partneri, društvena zajednica, tijela državne uprave, financijske institucije…

Ciljevi: 

Dugoročni ciljevi poduzeća su:

 

– Ostvarenje i povećanje profita

– Povećanje udjela na tržištu

– Uspostavljanje nižih troškova od konkurenata

– Poboljšanje svih procesa unutar poduzeća

– Usmjeravanje na određene tržišne segmente

 

Navedene ciljeve postit ćemo primjenom slijedećih načela:

 

– ispunjavanje svih zahtjeva klijenata, zakona i tehničkih normi vezanih uz naše proizvode i usluge

– vodstvo uprave i uključenost poslovodstva i svih zaposlenika

– izobrazba, uvježbavanje i razvoj kompetentnosti svih naših zaposlenika

– preventivno djelovanje da ne dođe do nesukladnih proizvoda

– poboljšanja sustava

Ukupna vrijednost projekta i iznos koji sufinancira EU (u HRK):

Ukupna vrijednost projekta je 134.800,52 HRK, ukupni prihvatljivi troškovi iznose 107.840,42 HRK, a iznos koji sufinancira EU je 91.664,35 HRK. Vlastito učešće je 15%.

Razdoblje provedbe projekta (od-do):

19.07.2019. do 19.02.2020.

Kontakt osoba za više informacija:

Ivica Vukasović, e-mail; brinell.hr@gmail.com

Reference:

Za više informacija o Europskim strukturnim i investicijskim fondovima posjetite;  www.strukturnifondovi.hr

Za više informacija o Operativnom programu Konkurentnost i kohezija posjetite; https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/uvodenje-sustava-upravljanja-poslovnim-procesima-i-kvalitetom-iso-i-slicne-norme/

Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj koji se provodi u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014-2020