REFERENCE

Referentna lista naših radova

VOITH HYDRO – Austria
 • HE ZAKUČAC – zamjena turbina, predturbinskih zatvarača i hidraulične opreme na 4 agregata
CEMEX HRVATSKA
 • Izrada postrojenja za spaljivanje sječke,zamjena čekića na drobilici u rudniku, izrada postrojenja vortex, remontni radovi na peći, ciklonima, mlinu sirovine, mlinu cementa, utovar cementa na brodove, kamione, vlakove…
KONČAR - generatori i motori
 • HE PERUĆA – radovi na generatoru
 • HE PEĆ MLINI(BiH) – remontni radovi na turbinskoj opremi
LITOSTROJ POWER – Ljubljana
 • HE PERUĆA – zamjena turbina i turbinske opreme na 2 agregata
 • HE DUBROVNIK – zamjena turbina i turbinske opreme na 2 agregata
 • HE RAMA(BiH) – zamjena turbina i turbinske opreme na 2 agregata
 • HE MOSTARSKO BLATO(BiH) – montaža nove opreme te izrada cjevovoda na 2 agregata
 • HE KLOSTERFOSS(Norway) – zamjena turbina na 2 agregata i izrada cjevovoda
 • HE ĐALE, HE SENJ, HE GOJAK, HE LEŠĆE, HE DUBRAVA, HE ZAVRELJE, HE GOLUBIĆ HE ROŠKI SLAP, HE VELEBIT – remontni radovi
HRVATSKE CESTE
 • izrada čelične konstrukcije na NP BISKO
 • održavanje hidraulične opreme na pokretnom mostu kopno-otok Čiovo
HEP – Proizvodno područje
 • HE ORLOVAC – remontni radovi na regulatora tlaka, radnom kolu turbine, tlačnom cjevovodu, brtvi i turbinskom ležaju
 • HE PERUĆA – čelična konstrukcija na obilaznom tunelu, izrada čelične konstrukcije tablastih zatvarača, remontni radovi
 • HE DUBROVNIK – izrada cjevovoda za rashladu ležaja
 • HE VARAŽDIN – izrada cjevovoda za rashladu generatora
BRODOSPLIT d.o. - Split
 • cjevarski/zavarivački radovi te montaža brodo-opreme
US Embassy – Zagreb
 • izrada metalne konstrukcije za skladište

REFERENCE

Referentna lista naših radova